బెకీ లించ్ ఐర్లాండ్‌లోని లిమెరిక్‌లో జన్మించాడు. బెకీ లించ్ నటి, వృత్తి రీత్యా రెజ్లర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.