రవిశాస్త్రి భారతదేశంలోని మహారాష్ట్రలోని బొంబాయి (ప్రస్తుతం ముంబై)లో జన్మించారు. రవిశాస్త్రి వృత్తిరీత్యా క్రికెటర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.