జిమిన్ దక్షిణ కొరియాలోని బుసాన్‌లోని గెమ్సా-డాంగ్‌లో జన్మించాడు. జిమిన్ గాయకుడు, పాటల రచయిత, వృత్తి రీత్యా డాన్సర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.