జార్జియో చిల్లిని ఇటలీలోని పిసాలో జన్మించాడు. జార్జియో చిల్లిని వృత్తిరీత్యా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ (ఫుట్‌బాల్ ప్లేయర్), సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.