సిమోన్ బైల్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని ఓహియోలోని కొలంబస్‌లో జన్మించారు. సిమోన్ బైల్స్ వృత్తి రీత్యా జిమ్నాస్ట్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.