డేనియల్ డే కిమ్ దక్షిణ కొరియాలోని బుసాన్‌లో జన్మించాడు. డేనియల్ డే కిమ్ నటుడు, వాయిస్ యాక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.