షాన్ జాన్సన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని ఐయోవాలోని డెస్ మోయిన్స్‌లో జన్మించాడు. షాన్ జాన్సన్ వృత్తి రీత్యా మాజీ ఆర్టిస్టిక్ జిమ్నాస్ట్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.