వర్గం “నటి”క్లో గ్రేస్ మోరెట్జ్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

క్లో గ్రేస్ మోరెట్జ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని జార్జియాలోని అట్లాంటాలో జన్మించారు. క్లో గ్రేస్ మోరెట్జ్ నటి, వృత్తిరీత్యా మోడల్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.హాలీ బెర్రీ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

హాలీ బెర్రీ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని ఓహియోలోని క్లీవ్‌ల్యాండ్‌లో జన్మించింది. హాలీ బెర్రీ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

జెన్నిఫర్ లవ్ హెవిట్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

జెన్నిఫర్ లవ్ హెవిట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని టెక్సాస్‌లోని వాకోలో జన్మించారు. జెన్నిఫర్ లవ్ హెవిట్ నటి, నిర్మాత, వృత్తి రీత్యా గాయని, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

జోడీ ఫోస్టర్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

జోడీ ఫోస్టర్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని కాలిఫోర్నియాలోని లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జన్మించారు. జోడీ ఫోస్టర్ వృత్తిరీత్యా నటి, దర్శకుడు, నిర్మాత, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

యాష్లే జడ్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

యాష్లే జడ్ U.S.లోని కాలిఫోర్నియాలోని గ్రెనడా హిల్స్‌లో జన్మించారు. యాష్లే జడ్ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.ఆలిస్ ఈవ్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

ఆలిస్ ఈవ్ యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని లండన్‌లో జన్మించారు. ఆలిస్ ఈవ్ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

కేథరీన్ బెల్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

కేథరీన్ బెల్ యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని లండన్‌లో జన్మించారు. కేథరీన్ బెల్ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

డెబ్బీ అలెన్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

డెబ్బీ అలెన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని టెక్సాస్‌లోని హ్యూస్టన్‌లో జన్మించారు. డెబ్బీ అలెన్ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.డ్రూ బారీమోర్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

డ్రూ బారీమోర్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని కాలిఫోర్నియాలోని కల్వర్ సిటీలో జన్మించాడు. డ్రూ బారీమోర్ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

ఎలిసబెత్ షూ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

ఎలిసబెత్ షూ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని డెలావేర్‌లోని విల్మింగ్టన్‌లో జన్మించారు. ఎలిసబెత్ షూ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

ఆటం రీజర్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

ఆటం రీజర్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని కాలిఫోర్నియాలోని లా జోల్లాలో జన్మించాడు. ఆటం రీజర్ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

క్యారీ-అన్నే మోస్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

క్యారీ-అన్నే మోస్ కెనడాలోని బర్నాబీలో జన్మించారు. క్యారీ-అన్నే మోస్ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

జెన్నిఫర్ ఎస్పోసిటో జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

జెన్నిఫర్ ఎస్పోసిటో యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని న్యూయార్క్‌లోని బ్రూక్లిన్‌లో జన్మించారు. జెన్నిఫర్ ఎస్పోసిటో నటి, వృత్తి రీత్యా రచయిత్రి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

హేడెన్ పనెట్టియర్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

హేడెన్ పనెట్టియర్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని న్యూయార్క్‌లోని పాలిసాడ్స్‌లో జన్మించాడు. హేడెన్ పనెట్టియర్ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

జూలియా స్టైల్స్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

జూలియా స్టైల్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని న్యూయార్క్‌లో జన్మించారు. జూలియా స్టైల్స్ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

కాలే క్యూకో జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

కాలే క్యూకో యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని కాలిఫోర్నియాలోని కమరిల్లోలో జన్మించారు. కాలే క్యూకో నటి, వృత్తిపరంగా నిర్మాత, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

క్యాట్ డెన్నింగ్స్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

క్యాట్ డెన్నింగ్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని పెన్సిల్వేనియాలోని బ్రైన్ మావర్‌లో జన్మించారు. క్యాట్ డెన్నింగ్స్ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

కేట్ మారా జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

కేట్ మారా యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని న్యూయార్క్‌లోని బెడ్‌ఫోర్డ్‌లో జన్మించారు. కేట్ మారా నటి, వృత్తిరీత్యా మోడల్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

కేరీ రస్సెల్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

కెరి రస్సెల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని కాలిఫోర్నియాలోని ఫౌంటెన్ వ్యాలీలో జన్మించారు. కెరీ రస్సెల్ నటి, వృత్తి రీత్యా డాన్సర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

క్రిస్టెన్ బెల్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

క్రిస్టెన్ బెల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని మిచిగాన్‌లోని హంటింగ్‌టన్ వుడ్స్‌లో జన్మించారు. క్రిస్టెన్ బెల్ వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.