వర్గం “పాకిస్థాన్ క్రికెటర్”బాబర్ ఆజం జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

బాబర్ ఆజం పాకిస్థాన్‌లోని పంజాబ్‌లోని లాహోర్‌లో జన్మించాడు. బాబర్ ఆజం వృత్తిరీత్యా క్రికెటర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.మహ్మద్ రిజ్వాన్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

మహ్మద్ రిజ్వాన్ పెషావర్‌లో జన్మించాడు. మహ్మద్ రిజ్వాన్ వృత్తిరీత్యా క్రికెటర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

షాహిద్ అఫ్రిది జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

షాహిద్ అఫ్రిది పాకిస్తాన్‌లోని ఖైబర్ ఏజెన్సీ, ఫాటాలో జన్మించాడు. షాహిద్ అఫ్రిది వృత్తి రీత్యా క్రికెటర్ (ఆల్ రౌండర్), సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

షోయబ్ మాలిక్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

షోయబ్ మాలిక్ పాకిస్థాన్‌లోని పంజాబ్‌లోని సియాల్‌కోట్‌లో జన్మించాడు. షోయబ్ మాలిక్ వృత్తిరీత్యా క్రికెటర్ (బ్యాట్స్‌మన్), సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.హసన్ అలీ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

హసన్ అలీ పాకిస్థాన్‌లోని పంజాబ్‌లోని మండి బహౌద్దీన్‌లో జన్మించాడు. హసన్ అలీ వృత్తి రీత్యా క్రికెటర్ (బౌలర్), సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.