సనమ్ జంగ్ పాకిస్థాన్‌లోని కరాచీలో జన్మించారు. సనమ్ జంగ్ నటి, మోడల్, వృత్తిరీత్యా టీవీ హోస్ట్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.