పోమ్ క్లెమెంటీఫ్ కెనడాలోని క్యూబెక్ నగరంలో జన్మించారు. పోమ్ క్లెమెంటీఫ్ నటి, వృత్తిరీత్యా మోడల్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.