వర్గం “ఫ్రెంచ్ నటులు”జోసెఫిన్ జాబర్ట్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

జోసెఫిన్ జాబర్ట్ ఫ్రాన్స్‌లోని పారిస్‌లో జన్మించారు. జోసెఫిన్ జోబర్ట్ వృత్తిరీత్యా నటి మరియు గాయని, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.క్రిస్టోఫర్ లాంబెర్ట్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

క్రిస్టోఫర్ లాంబెర్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని న్యూయార్క్‌లోని గ్రేట్ నెక్‌లో జన్మించాడు. క్రిస్టోఫర్ లాంబెర్ట్ నటుడు, వృత్తిపరంగా నిర్మాత, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.