బ్రూక్ బర్న్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని టెక్సాస్‌లోని డల్లాస్‌లో జన్మించాడు. బ్రూక్ బర్న్స్ అనేది ఫ్యాషన్ మోడల్, గేమ్ షో హోస్ట్, నటి, వృత్తి రీత్యా టెలివిజన్ వ్యక్తిత్వం, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.