మరియా పుతినా రష్యాలోని సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌లో జన్మించారు. మరియా పుతినా వృత్తి రీత్యా ఎండోక్రినాలజిస్ట్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.