కరెన్ గిల్లాన్ యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని ఇన్వర్నెస్‌లో జన్మించారు. కరెన్ గిల్లాన్ నటి, వృత్తిరీత్యా ఫిల్మ్ మేకర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.