రాబీ కోల్ట్రేన్ యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని రూథర్‌గ్లెన్‌లో జన్మించారు. రాబీ కోల్ట్రేన్ వృత్తి రీత్యా నటుడు మరియు రచయిత, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.