ఉర్సులా కార్బెరో స్పెయిన్‌లోని బార్సిలోనాలో జన్మించారు. ఉర్సులా కార్బెరో వృత్తిరీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.