ఇంగర్ స్టీవెన్స్ స్వీడన్‌లోని స్టాక్‌హోమ్‌లో జన్మించాడు. ఇంగర్ స్టీవెన్స్ వృత్తి రీత్యా ఫిల్మ్ టెలివిజన్ మరియు రంగస్థల నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.