వర్గం “టర్కిష్ నటీమణులు”హాండే ఎర్సెల్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

హండే ఎర్సెల్ టర్కీలోని బందిర్మాలో జన్మించాడు. Hande Erçel నటి, వృత్తిరీత్యా మోడల్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.Demet Ozdemir జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

డెమెట్ ఓజ్డెమిర్ టర్కీలోని ఇజ్మిత్‌లో జన్మించాడు. డెమెట్ ఓజ్డెమిర్ వృత్తిరీత్యా నటి, మోడల్ మరియు డాన్సర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.

Özge Törer జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

Özge Törer టర్కీలోని ఇస్తాంబుల్‌లో జన్మించాడు. Özge Törer వృత్తి రీత్యా నటి, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.