వర్గం “టిక్‌టాక్ స్టార్స్”డిక్సీ డి'అమెలియో జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

డిక్సీ డి'అమెలియో కనెక్టికట్‌లో జన్మించారు. Dixie D'Amelio TikTok స్టార్, వృత్తిరీత్యా మోడల్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.నెస్సా బారెట్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

నెస్సా బారెట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో జన్మించారు. నెస్సా బారెట్ టిక్‌టాక్ స్టార్, వృత్తిరీత్యా మోడల్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.