వర్గం “విలేఖరులు”సుజీ కోల్బర్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

సుజీ కోల్బర్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని పెన్సిల్వేనియాలోని ఫిలడెల్ఫియాలో జన్మించారు. సుజీ కోల్బర్ వృత్తి రీత్యా రిపోర్టర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.ట్రాయ్ రాబర్ట్స్ జీవిత చరిత్ర, వాస్తవాలు & జీవిత కథ

ట్రాయ్ రాబర్ట్స్ పెన్సిల్వేనియాలోని ఫిలడెల్ఫియాలో జన్మించాడు. ట్రాయ్ రాబర్ట్స్ వృత్తిరీత్యా టీవీ న్యూస్ రిపోర్టర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.